Judoclub Yawara Kwai Dendermonde vzw

Wie zijn we

Judoclub Yawara Kwai Dendemonde vzw hecht veel waarde aan het recht op privacy en stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens op een veilige, betrouwbare, ethische en transparante manier worden verkregen, verwerkt en gebruikt. Uw privacy is belangrijk voor ons. We vinden het fijn dat u erop vertrouwt dat we uw persoonsgegevens zowel zorgvuldig als verstandig zullen gebruiken, in overeenstemming met de beginselen van dit privacybeleid, dat van kracht is wanneer u aangesloten bent bij onze club.

Dit privacybeleid wil u duidelijk maken welke persoonsgegevens we over u verzamelen, waarom we ze verzamelen en wat we ermee doen. Verwijzingen naar persoonsgegevens in dit privacybeleid bevatten alle informatie die u rechtstreeks of onrechtstreeks identificeert, zoals uw voornaam, naam, geboortedatum, adres, gewicht en e-mailadres.

Merk op dat dit beleid samen met andere beleidsmaatregelen en procedures van toepassing is. Het legt voor niemand contractuele of wettelijke rechten vast, maar het is bedoeld om de naleving te verzekeren van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (‘General Data Protection Regulation’ of ‘GDPR’ genoemd).

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Contactgegevens

Wanneer u lid wordt van judoclub Yawara Kwai Dendermonde vzw hebben wij van u enkele gegevens nodig. Dit gaat concreet over uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.

Medische gegevens

Wanneer we op judoweekend gaan, hebben we van onze leden enkele gegevens nodig in verband met hun medische toestand. Deze gegevens worden verzameld aan de hand van een medische fiche die zeer discreet wordt behandeld en die wordt vernietigd na afloop van het judoweekend.

Media

Judoclub Yawara Kwai Dendermonde vzw plaatst enkel foto's en/of filmpjes van leden op de website of andere sociale media met uitdrukkelijke toestemming van de leden of in geval van minderjarige leden met uitdrukkelijke toestemming van de ouders.

Met wie we jouw data delen

We verzamelen enkel informatie die nodig is om een optimale service te garanderen. Zoals bv. uitnodigingen versturen om aan tornooien mee te doen. Je persoonlijke informatie wordt daarbij uitsluitend gebruikt in functie van die bepaalde service. We geven uw gegevens enkel door naar de Vlaamse judofederatie zodat uw lidmaatschap en verzekering in orde is.

Jouw contactinformatie

U heeft het recht om de informatie die we over u verzamelen in te kijken en ten allen tijde te wijzigen.