Judoclub Yawara Kwai Dendermonde vzw

Als bestuur van de judoclub hechten we veel belang aan ethisch verantwoord sporten en gezond sporten. Daarom ondertekenden we met onze club de Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport.

Omdat veilig en gezond sporten niet allen afhangt van de trainers en coaches, vragen we ook aan de judoka's en ouders zelf om onderstaande spelregels in acht te nemen. 

Deze maken integraal deel uit van het huishoudelijk reglement van onze club. Alle leden worden geacht dit reglement te aanvaarden.

Spelregels voor de judoka’s

 1. Een goede judoka is steeds tijdig op de tatami.
 2. Bij het betreden en verlaten van de tatami steeds waardig groeten.
 3. Toon steeds respect voor de sensei en luister naar zijn of haar instructies.
 4. Bij het begin en einde van een oefening de partner groeten.
 5. Als de trainer er niet is, begint de hoogste in graad met de training.
 6. Volledige concentratie is nodig bij judo, dus voor, tijdens en na de trainingen niet spelen of luid praten.
 7. Vooraleer het verlaten van de tatami eerst toelating vragen aan de trainer.
 8. Bij te laat komen ook de trainer groeten als teken van verontschuldiging.
 9. Het lichaam moet rein zijn en in het bijzonder de handen en voeten.
 10. Nagels van handen en voeten zijn kort geknipt om kwetsuren en besmetting te vermijden.
 11. De judogi is steeds proper en niet gescheurd.
 12. De judogi wordt enkel in de dojo gedragen. Verplaatsing van huis naar de sporthal gebeurt in gewone kledij. Omkleden gebeurt in de kleedkamers. Laat daar geen persoonlijke zaken achter tijdens de les.
 13. Bij het verplaatsen van en naar de tatami steeds zori’s of slippers dragen.
 14. Na elke training een douche nemen.
 15. Roken en drinken zijn uit den boze in de dojo. De sensei kan beslissen dat de judoka’s even mogen drinken in dat geval zijn enkel water of sportdrank toegelaten.
 16. Maak van het clubbestuur geen bedelaars en betaal spontaan je bijdrage.
 17. Op de mat wordt niet kwaadwillig gevochten of gepest. Wie slaat of schopt, kan door de sensei van de mat gestuurd worden.
 18. Judo is een verdedigingssport, buiten de mat wordt het niet toegepast tenzij in nood. Een vermeden gevecht is een gewonnen gevecht.
Spelregels voor de ouders

 1. Mama’s, papa’s of begeleiders mogen tijdens de judoles plaatsnemen op een door de sensei aangewezen plaats in de dojo.
 2. De sensei mag steeds beslissen om geen toeschouwers toe te laten tot de dojo.
 3. Toeschouwers gedragen zich volgens de richtlijnen van de sensei. De sensei kan toeschouwers die zich niet aan de regels houden uit de dojo verwijderen.
 4. Schoenen zijn taboe op de tatami. Op de mat komt men enkel blootsvoets of op kousen.
 5. Toeschouwers gedragen zich voorbeeldig, praten niet en storen niet. De gsm’s staan uit of stil.
 6. In de dojo heeft de sensei de leiding. Toeschouwers mogen niet tussenkomen tijdens de les en geen contact hebben met de kinderen.
 7. Drinken of snoepen zijn uit den boze.