Ongeval... wat nu?

Onze judoclub is via het VJF verzekerd bij Ethias.

  • Vul het aangifteformulier in en laat het document op de training/wedstrijd tekenen door een meerderjarige getuige én een bestuurslid/trainer of organiserende van de wedstrijd. Aangifteformulier verzekering BA lichamelijke ongevallen vergunninghouders
  • Ga naar de dokter/ziekenhuis en laat het aangifteformulier ook invullen door de dokter.
  • Stuur het volledig ingevulde aangifteformulier zo snel mogelijk naar de verzekeringsmaatschappij (Aan te raden: Neem zelf eerst een kopie en hou deze bij.)
  • Hou alle rekeningen bij. Ze kunnen al opgestuurd worden naar de mutualiteit voor uitbetaling van hun tussenkomst (Vraag hier een attest van!). Alle dubbels goed bijhouden.
  • Na attest genezing kan alles afgerond worden. Nu kunnen alle rekeningen samen met het attest van genezing opgestuurd worden naar de verzekering. Hierna wordt men uitbetaald.